Priebeh Graduate programu

Cieľom Graduate programu je pripraviť účastníkov na prevzatie role manažérov v obchodných jednotkách. Priebeh programu kopíruje prirodzený proces učenia – postupuje sa od všeobecnejšej problematiky k podrobnostiam, od jednoduchších činností k náročným a zodpovedným úlohám.

Každý absolvent začína takzvaným „koliečkom“ na obchodnej jednotke. Zoznámi sa so všetkými činnosťami, s ktorými sa v priebehu svojho ďaľšieho pôsobenia v Tesco bude znovu stretávať, a ktoré bude raz svojou prácou ovplyvňovať či riadiť. Absolventi programu tak nahliadnu do prevádzky obchodných jednotiek rôznych formátov.

Potom nasleduje niekoľkotýždňový tréning, behom ktorého sa absolvent pripravuje na prevzatie prvej zodpovednosti v rámci samostatnej roly. Jedná sa o reálnu zodpovednosť za zverený úsek a za malý tím spolupracovníkov. 

V priebehu programu je kladený dôraz na čo najširší záber skúseností. Preto absolventi nikdy nezostávajú zaradení v škatuľke svojej prvej funkcie. Naopak. Poznajú nielen rôzne pozície a oddelenia, ale tiež formáty obchodov. V Tesco túto „výmenu“ označujeme ako TWIST. 

Po TWISTE nasleduje obdobie prípravy na ďaľšiu pozíciu, tentokrát s výrazne rozšírenou zodpovednosťou. V podstate už môže ísť o tréning na funkciu, ktorú bude absolvent vykonávať i po ukončení programu. Budete zodpovedný za vlastný tím ľudí a konkrétnu časť obchodu. Ešte v priebehu programu sa stanete manažérom obchodného oddelenia. Vašou úlohou bude riadiť a motivovať tím ľudí a viesť dôležitú súčasť obchodu.

Nič nenechávame na náhodu! To, čo Vás čaká po ukončení programu, plánujeme s potrebným predstihom. Po dokončení všetkých aktivít naviažete na skúsenosti a znalosti, ktoré ste behom programu získali. V závislosti na Vašich preferenciách a schopnostiach nastúpite na pozíciu manažéra v niektorom z našich obchodných prevádzok v rámci Slovenska.

Prihláste sa do programu

Prihláste sa do Graduate programu a naplňte tiež svoj príbeh!

Prihláste sa do programu

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.