Diplomové práce

Ste vo vyšších ročníkoch svojho štúdia a vyberáte si témy diplomových prác? Chcete aby Vaša záverečná práca nebola iba poslednou splnenou povinnosťou, ale mala skutočný zmysel?

Ak máte záujem vypracovať svoju diplomovú prácu v spolupráci s našimi odborníkmi s cieľom zistiť, analyzovať a prísť s novým riešením zvolenej problematiky zašlite svoj životopis spolu s finálnym názvom svojej práce a schválenou osnovou Vašej diplomovej práce na adresu: lbaksova@sk.tesco-europe.com.

V priebehu 3-4 týždňov vás budeme informovať o výsledku výberového procesu. V prípade, že nás vaša téma zaujme, skontaktujeme Vás s konzultantom v našej spoločnosti, ktorý Vám bude poskytovať podporu počas vypracovávania Vašej diplomovej práce.

 

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.