Možnosti spolupráce

Pre rast a rozvoj obchodov Tesco má mimoriadny význam neustály kontakt s vysokoškolským prostredím. Práve vysokoškoláci sa v rámci kariérneho postupu prepracovávajú do vrcholového manažmentu, stoja v čele úspešných obchodných, či marketingových a ďalších tímov, ktoré prichádzajú s novými nápadmi a inováciami. Preto je spoločnosť Tesco hrdá na možnosť spolupracovať s vysokými školami. Môžeme sa tak inšpirovať inovatívnymi nápadmi a rutinou nezaťaženým myslením, a naopak akoukoľvek ekonomickú teóriu doplniť desiatkami príkladov z každodennej praxe. Takéto spojenie je prínosom pre obe strany.

Program ŠTÁŽISTA je určený denným študentom 4. a 5. ročníka vysokých škôl. Ido o rozvojový program, ktorého cieľom je umožniť šikovným a ambicióznym mladým ľuďom získať praktické skúsenosti formou administratívnej činnosti vykonávanej na jednotlivých oddeleniach centrálnej kancelárie.   

Spolupráca Tesca so študentmi a vysokými školami zahŕňa taktiež celú škálu ďalších aktivít:

  • Spolupráca na projektoch, stáže, brigády pre študentov
  • Aktívna účasť na veľtrhoch pracovných príležitostí po celej SR
  • Prezentácie, workshopy a iné akcie odborníkov Tesco na akademickej pôde
  • Spolupráca pri vypracovávani diplomových/bakalárskych prác (individuálne posudzované na základe zvolenej témy a kapacít)

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Prihláste sa do Akadémie mladých a začnite písať príbeh svojej kariéry!

Výberový proces do programu na rok 2019/20 bol ukončený.

Kontakt

Tesco Stores SR a.s.
Centrálna kancelária
Kamenné nám. 1/A
815 61 Bratislava

Webová stránka http://tesco-graduates.sk je určená študentom a absolventom vysokých škôl. Pokiaľ už máte pracovné skúsenosti a záujem o konkrétnu ponuku, navštívte portál Profesia.sk, kde sú uverejnené aktuálne voľné pracovné pozície.

Copyright 2013 TESCO STORES SR, a.s.